Training - alon alonTraining - alon
הצטרפות ליחידה להצטרפות
Join us Join us Join us Join us Join us

כשירות מבצעית

ביחידת אלון מתאמנים בדופק גבוה מיום ההכשרה הראשון. היחידה שמה לעצמה למטרה להוות סמן ימני בסטנדרטיים מבצעיים ומתוך כך ישנה הקפדה ביחידה על כשירות מבצעית בתדירות גבוהה.
כל זאת מתוך הבנה שרגע המבחן יגיע ללא התראה מוקדמת.

קורס לוחם
ביחידת אלון

 • קורס אבטחה ממלכתי - הכשרת אבטחה מהיוקרתיות והתובעניות בישראל
 • איפה? מכללת תע”ש לאבטחה ולוט”ר
 • מה אורך הקורס? שלושה וחצי שבועות בתנאי פנימייה
 • מה כוללת
  ההכשרה?

 • רכישת יכולות לחימה בתנאי לחץ וסביבה מורכבת

 • תורת הלחימה המבצעית של היחידה

 • תרגילים טקטיים ייעודיים

 • הסמכה ואימון במגוון כלי נשק

 • קרב מגע והגנה עצמית ברמה גבוהה

הכשרה, כשירות, מקצוענות

ביחידת אלון מתאמנים כדי להיות מצוינים ואז ממשיכים כדי להישאר מצוינים. האימונים נערכים במתקן אימונים מבצעי וכוללים ירי בכלי נשק מגוונים, אימוני קרב מגע, תרגולים טקטיים, הדרכה משפטית, לוחמה בשטח בנוי ותרגול של מצבים מורכבים מול אוכלוסייה אזרחית ועוד. היחידה מציעה קורסים פיקודיים בהם נרכשות יכולות הנהגה, חלוקת זמנים, ניהול אירועים מבצעיים ועוד.

הצטרפות ליחידה

*כל השדות חובה למילוי