Contributing - alon alonContributing - alon
הצטרפות ליחידה להצטרפות
Join us Join us Join us Join us Join us

קהילה

יחידת אלון - הרבה יותר ממקום עבודה. אנחנו מחויבים לתרומה, העצמה והגשת עזרה לקבוצות נזקקות בחברה הישראלית ובו זמנית לגיבוש היחידה כמשפחה חמה ותומכת עבור אנשיה.

לתת מכל הלב

אנו מאמינים שתרומה לקהילה מחזקת את מי שזקוק לעזרה וגם את מי שנרתם לעזרה. העובדים שלנו עוזרים בקביעות וביד רחבה בהכנת סלי מזון לנזקקים בשיתוף עמותות וארגונים שונים, משפצים בתים של אזרחים ותיקים, מבקרים בבתי חולים, אוספים כסף ותרומות לאוכלוסיות מוחלשות, מבקרים ניצולי שואה, לוקחים חלק בנטיעות בט"ו בשבט ואפילו מבשלים ארוחות חג לאלו שאין להם. ביחידת אלון נותנים מכל הלב.

אנשי היחידה מסייעים בשיפוץ מרכז לנזקקים כחלק ממחויבות לסייע לאוכלוסיות מוחלשות

איש היחידה משתתף בנטיעות טו בשב"ט כחלק ממעורבות אלון בקהילה

אנשי יחידת אלון משמחים קטנים וגדולים בבית החולים כחלק משגרת ביקורים קבועה בבתי חולים על מנת לחזק את הקשר בין היחידה לקהילה

לוחם ביחידה מדליק נר של חנוכה כחלק ממסורת של מפגשים עם ניצולי שואה על מנת לשמח אותם ולהפיג את בדידותם

אנשי יחידת אלון משתפים פעולה עם עמותות שונות בהכנת סלי מזון וחלוקתם לנזקקים

עובד ביחידה מעלה חיוך על פני חולים בביה"ח בחלוקת סופגניות כחלק מחיזוק הקשר עם הקהילה

הצטרפות ליחידה

*כל השדות חובה למילוי