About - alon alonAbout - alon
הצטרפות ליחידה להצטרפות
Join us Join us Join us Join us Join us

אודות היחידה

היחידה אמונה על ביטחונם של בכירי מערכת הביטחון, מתקנים רגישים, יעדים אסטרטגיים ופעילות מסווגת במדינות זרות.

חזון
היחידה

יחידת אלון תפעל כגוף מבצעי מוביל, מקצועי וחדשני הפועל מתוך תחושת שליחות ואחריות להגנה על נכסי משרד הביטחון בזכות הון אנושי איכותי ומחויב.

ייעוד
היחידה

יחידת אלון הינה גוף מבצעי המגן על העובדים, הסודות והנכסים של משרד הביטחון בזמן שגרה ובחירום על מנת לאפשר למשרד הביטחון להשיג את מטרותיו ולממש את יעדיו.

צוות מבצעי
ביחידה

יחידת אלון מאבטחת את הנכסים הביטחוניים הרגישים ביותר בישראל. אבל מי האנשים בקצה שעושים את העבודה? את המשימה מבצעים צוותים ממערכים שונים: מאבטחים, בודקים ביטחוניים, חפ"ק מבצעי, רכזי מודיעין וצוותים מיוחדים. את כל הצוותים האלו מאיישים אנשים כמוך: אנשים צעירים ואיכותיים שרוצים להרוויח טוב ולרכוש השכלה גבוהה בזמן שהם עובדים במשרה עם משמעות.

הערכים
שלנו

 • מקצועיות

  חתירה למצוינות וחדשנות, למידה מתמדת ושליטה בכל היבט של עבודת האבטחה

 • יוקרה

  אחד משלושת הגופים האמונים על בטחון ישראל לצד שב"כ והמוסד

 • אמינות

  נוהגים ביושרה, אמינות ושקיפות בכל עת וללא פשרות

 • אחריות

  פועלים בדבקות ובנחישות להגשמת יעדינו מתוך הכרה עמוקה בחשיבותם לביטחון המדינה

הצטרפות ליחידה

*כל השדות חובה למילוי